Privacy statement en toestemming voor gegevensgebruik op www.zalando-lounge.nl


Privacy is een kwestie van vertrouwen, en wij hechten belang aan uw vertrouwen. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Daarom houden wij ons bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan de wettelijke bepalingen. Wij willen u hier over de door ons geregistreerde en gebruikte gegevens informeren en vragen u hiermee om uw toestemming voor bepaalde vormen van gegevensgebruik. In het eerste deel informeren wij u over de registratie en het gebruik van uw gegevens in het kader van website bezoeken en eventuele bestellingen. Voor zover u ons uitdrukkelijk toestemming heeft verleend voor het commerciële gebruik van gegevens (nieuwsbrief, aanbiedingen van derden, enz.) of voor andere vormen van gegevensgebruik, vindt u in het tweede deel nadere informatie over de reikwijdte hiervan en de bezwaarmogelijkheden. U kunt onze online winkel bezoeken en rondkijken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken, tenzij u uiteraard met gebruikersnaam en wachtwoord inlogt. U kunt dit document afdrukken of opslaan met behulp van de standaardfuncties van uw internetprogramma of browser (bijvoorbeeld door “Bestand” en vervolgens “Opslaan als…” te selecteren).


1. Algemene gegevensregistratie en algemeen gebruik


1.1 Gegevensregistratie en gebruik


a. Bestelling:

Uw gegevens worden door ons geregistreerd, opgeslagen en verwerkt met het oog op de afwikkeling van uw bestelling en een eventuele latere garantie alsmede met het oog op onze serviceverlening. Bij de afwikkeling van uw bestelling ontvangen de hierbij door ons ingeschakelde dienstverleners (transporteurs, logistieke bedrijven en banken) de noodzakelijke gegevens. Bij de bestelling van producten en diensten hebben wij uw correcte adresgegevens nodig. Uw telefoonnummer wordt slechts gebruikt bij vragen. Uw e mailadres hebben wij nodig om de ontvangst van uw bestelling te kunnen bevestigen en met u te kunnen communiceren. Wij gebruiken het bovendien ter identificatie (klantlogin). Verder ontvangt u via dit adres een orderbevestiging.


b. Klantlogin:

Uw concrete bestelgegevens worden door ons weliswaar opgeslagen, maar kunnen om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij ons worden opgevraagd. Iedere klant die zich hiertoe registreert, krijgt van ons echter direct toegang middels een wachtwoord. Hiermee kunt u gegevens over door u geplaatste, openstaande en onlangs verzonden bestellingen raadplegen alsmede uw adres en bankgegevens en de nieuwsbrief beheren. De klant verplicht zich de persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan onbevoegde derden ter beschikking te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van wachtwoorden, tenzij het misbruik aan ons is toe te rekenen.


c. Reclamedoeleinden:

Wij gebruiken uw gegevens voor reclamedoeleinden, d.w.z. voor informatie over producten uit ons aanbod. Wij maken hierbij slechts gebruik van e mailreclame, voor zover dit wettelijk is toegestaan of voor zover u ons hiertoe uitdrukkelijk heeft gemachtigd.


d. Overige gegevensregistratie en overig gebruik:

Websitebezoek en nieuwsbrief: wanneer u onze website bezoekt (ook wanneer dit bijvoorbeeld via een link in een nieuwsbrief gebeurt), worden bepaalde gegevens geregistreerd en opgeslagen. Met het oog op de veiligheid van het systeem wordt bijvoorbeeld tijdelijk de domeinnaam of het IP-adres van de computer opgeslagen waarvan de aanvraag afkomstig is. Deze gegevens worden uiterlijk na zeven dagen weer gewist. Ook eventueel ingevoerde gegevens, de datum van de aanvraag, de http-antwoordcode, de website vanwaar de computer op onze website komt en tot slot de verzonden datahoeveelheid (bytes) worden geregistreerd en opgeslagen. Analyses van het gebruiksgedrag vinden uitsluitend geanonimiseerd plaats (bijvoorbeeld: een bepaald bericht is door 45% van de lezers van de nieuwsbrief opgevraagd). Hierdoor zijn wij in staat ons informatieaanbod op de interesses van de lezers af te stemmen. Voor de verzending van de nieuwsbrief maken wij gebruik van het “double opt in”-principe. Dit houdt in dat wij u pas een nieuwsbrief toesturen wanneer u in onze e mailbevestiging door het aanklikken van een link bevestigt dat wij de nieuwsbriefservice moeten activeren. Uiteraard gebruiken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.


e. Markt-en klanttevredenheid onderzoek:

Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor ons markt- en klanttevredenheid onderzoek. Vanzelfsprekend gebruiken wij deze data anoniem en voor statistische doeleinden van de onderneming Zalando SE. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Graag attenderen wij u er ook op dat uw antwoorden niet aan derde verspreid worden of openbaar worden gemaakt. De invoer van uw e-mailadres is uitsluitend nodig wanneer u aan een winactie deelneemt. Wij zullen uw antwoorden nooit samen met uw e-mailadres opslaan.


1.2 Gegevensopslag door middel van cookies

Voor een bezoek aan ons online aanbod hoeft uw computer geen cookies te accepteren. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van het winkelwagentje en het plaatsen van een bestelling alleen mogelijk is wanneer cookies zijn geactiveerd.

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw gegevensdrager worden opgeslagen en bepaalde instellingen en gegevens met betrekking tot de gegevensuitwisseling met ons systeem via uw browser opslaan. Dit stelt ons in staat de website op u af te stemmen en het maakt het gebruik voor u eenvoudiger doordat bijvoorbeeld bepaalde door u ingevoerde gegevens worden opgeslagen zodat u deze niet voortdurend opnieuw hoeft in te voeren. De meeste door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie (wanneer u de browser afsluit) weer automatisch van de vaste schijf van uw computer gewist (vandaar ook de naam sessiecookies).

Er bestaan echter ook cookies die op de vaste schijf van uw computer blijven staan. De vervaldatum is voor uw gemak ingesteld op een datum in de verre toekomst (enkele jaren). Bij een nieuw bezoek wordt vervolgens automatisch herkend dat u al eerder op onze website was en welke invoer en instellingen uw voorkeur hebben (zogenaamde permanente cookies). Dankzij deze permanente cookies hoeft u met andere woorden bij volgende bestellingen niet opnieuw uw wachtwoord in te voeren of formulieren met uw gegevens in te vullen. Uw browserinstellingen bieden u de mogelijkheid het gebruik van cookies te beperken waardoor u mogelijkerwijs niet meer resp. slechts beperkt gebruik kunt maken van ons aanbod. Cookies kunnen in de browserinstellingen ook worden gewist.

Deze website maakt bovendien gebruik van Google Analytics, een dienst van Google, Inc. (hierna: “Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van uw gebruik van ons internetaanbod mogelijk is. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google onderschrijft de “US Safe Harbor principles” en is aangemeld bij het “Safe Harbor”-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel (US Department of Commerce). Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten voor ons op te stellen en overige diensten op het gebied van website en internetgebruik aan ons te leveren. Google verstrekt deze informatie eventueel ook aan derden voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google combineert uw IP-adres in geen geval met andere gegevens van Google.

Door middel van de desbetreffende instelling in uw browsersoftware kunt u verhinderen dat cookies worden geïnstalleerd; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website gaat u ermee akkoord dat de over u geregistreerde gegevens door Google worden verwerkt op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Op deze website worden met technologie van Webtrekk GmbH ( www.webtrekk.de) gegevens voor marketing en optimaliseringsdoeleinden verzameld en opgeslagen. Op basis van deze gegevens worden onder een pseudoniem gebruiksprofielen gegenereerd. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de buffer van de browser van de bezoeker van de website. De cookies maken het mogelijk de browser te herkennen. De met de Webtrekk-technologie geregistreerde gegevens worden zonder de uitdrukkelijk verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem samengevoegd. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen de verdere registratie en opslag van deze gegevens.


1.3 Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden door ons veilig en versleuteld verzonden. Dit geldt zowel voor uw bestelling als voor de klantlogin. Hierbij maken wij gebruik van het coderingssysteem SSL (Secure Socket Layer). Niemand kan weliswaar absolute veiligheid garanderen, maar wij beschermen onze website en overige systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.2. Uitdrukkelijke toestemming


In dit deel van de privacy en gebruiksvoorwaarden vindt u de inhoud en reikwijdte van verschillende vormen van uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van uw gegevens die u op vrijwillige basis aan ons kunt verlenen en te allen tijde kunt herroepen.

2.1 Door u bestelde nieuwsbrief

Via onze nieuwsbrief ontvangt u te allen tijde opzegbare informatie over aantrekkelijke aanbiedingen. Gelieve ook bij bestellingen via de nieuwsbrief nadere persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam) te vermelden zodat wij u kunnen aanspreken. Natuurlijk kunt u ook anoniem contact met ons opnemen of onze nieuwsbrief anoniem resp. onder een pseudoniem (bijvoorbeeld met een freemailadres dat uw naam niet verraadt) ontvangen. Gegevens die wij in het kader van de analyse van nieuwsbrieven ontvangen, gebruiken wij om onze diensten te personaliseren en optimaal op de interesses en voorkeuren van de gebruiker af te stemmen alsmede voor reclame en marktonderzoek. De gegevens worden door ons opgeslagen voor archivering en voor herhaald gebruik voor de genoemde doeleinden.


2.2 Prijsvragen

Bij eventuele prijsvragen maken wij gebruik van de gegevens om de winnaars te informeren en reclame voor onze aanbiedingen te maken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u eventueel in onze deelnamevoorwaarden behorend bij de desbetreffende prijsvraag.


2.3 Toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn bij de keuze van de betalingswijze, moeten wij u en onszelf tegen misbruik beschermen. Daarom verstrekken wij de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) aan de firma Exprian Nederland BV Verheeskade 25 2521 BE Den Haag, die op basis van wiskundig-statistische methoden de desbetreffende beoordeling uitvoert. Wij gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van betalingsverzuim (hierna: “waarschijnlijkheidswaarde”) voor een gefundeerde beslissing over de voor u geldende betalingscondities.

Mochten wij op grond van de gemaakte afweging en de berekende waarschijnlijkheidswaarde weigeren vooraf te leveren, dan delen wij dit onder vermelding van de belangrijkste redenen aan u mee. Vanzelfsprekend kunt u uw standpunt met betrekking tot de meegedeelde beslissing aan ons kenbaar maken, waarna wij een en ander nogmaals zullen beoordelen. Voor zover wettelijk toegestaan, behouden wij ons bovendien het recht voor bij schending van de overeenkomst gegevens aan informatiebureaus te verstrekken en vorderingen via een incassobureau in te vorderen. De informatiebureaus gebruiken dergelijke gegevens op hun beurt naar redelijkheid voor inlichtingen over de kredietwaardigheid. Bij de verstrekking van inlichtingen kan het informatiebureau aanvullend een op basis van haar gegevensbestand berekende waarschijnlijkheidswaarde ter beoordeling van het kredietrisico aan haar contractpartners meedelen (ratingmethode).


2.4 Inhoud van de toestemming

U heeft ons voor zover van toepassing uitdrukkelijk onderstaande toestemming verleend en wij hebben uw toestemming geregistreerd. Wij zijn verplicht de inhoud van de toestemming te allen tijde op afroep beschikbaar te houden. U kunt de door u eenmaal verleende toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen.

Aanmelding voor de nieuwsbrief Ik wil de gratis nieuwsbrief van Zalando Lounge ontvangen. Opzegging is te allen tijde eenvoudig mogelijk door een e mail zonder formele vereisten te sturen aan service@zalando-lounge.nl of door op de “afmeldlink” te klikken die in elke nieuwsbrief is opgenomen. Permanente cookies Ik stem ermee in dat mijn gebruikersnaam en wachtwoord ook na het einde van een browsersessie in de vorm van cookies worden opgeslagen en bij volgende bezoeken kunnen worden opgeroepen.

Deze cookies worden gebruikt om mij met mijn gebruikersnaam te begroeten en besparen mij bij volgende bestellingen het opnieuw invoeren van mijn wachtwoord. Deze toestemming kan ik te allen tijde voor de toekomst herroepen door het accepteren van cookies in mijn browserinstellingen te deactiveren.

Toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling Ik stem ermee in dat Zalando Lounge de voor een kredietwaardigheidsbeoordeling noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder mijn adresgegevens) aan de firma Exprian Nederland BV Verheeskade 25 2521 BE Den Haag verstrekt zodat deze op basis van wiskundig-statistische methoden ten behoeve van Zalando Lounge een waarschijnlijkheidswaarde berekent in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling. Gedetailleerde informatie over de werkwijze van de firma Exprian Nederland BV vind ik op http://www.experian.nl/.


3. Rechten van de betrokkene


3.1 Recht op informatie en overige rechten

Volgens toepasselijke privacywetgeving kunnen onze klanten verzoeken om inzage in de over hun opgeslagen gegevens alsmede voor zover van toepassing verzoeken hun persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Met betrekking tot de verstrekking en het gebruik van uw gegevens in het kader van de kredietwaardigheidsbeoordeling verstrekken wij u op verzoek per geval algemeen begrijpelijke en inzichtelijke inlichtingen over:
– de in de laatste zes maanden voor ontvangst van het verzoek om informatie berekende of voor de eerste maal opgeslagen waarschijnlijkheidswaarden;
– de aard van de bij de berekening van de waarschijnlijkheidswaarden gebruikte gegevens; en
– de totstandkoming en betekenis van de waarschijnlijkheidswaarden, per geval en in een algemeen begrijpelijke vorm.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens zeer serieus. Om te garanderen dat persoonsgegevens niet aan derden worden verstrekt, wendt u zich a.u.b. met een schriftelijk verzoek onder duidelijke vermelding van uw persoon tot:

Zalando Lounge
Postbus 20599
1001 NN Amsterdam

3.2 Mogelijkheid van herroeping en bezwaar

U kunt te allen tijde, hetzij in het algemeen, hetzij in verband met bepaalde maatregelen, bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor directe marketing doeleinden en marktonderzoek of tegen de kredietwaardigheidsbeoordeling. In het bijzonder kunt u bezwaar maken tegen de verdere toezending van de nieuwsbrief of tegen overige e-mailreclame, door een e-mail te sturen naar service@zalando-lounge.nl. U kunt ook een schriftelijk verzoek indienen op het onderstaande adres:

Zalando Lounge
Postbus 20599
1001 NN Amsterdam

Uiteraard vindt u in iedere nieuwsbrief, alsmede in alle overige e-mailreclame, altijd een afmeldlink. De mogelijkheid van herroeping geldt tevens voor de toestemming voor de kredietwaardigheidsbeoordeling of overige vormen van uitdrukkelijke gegevensverstrekking. Hiertoe wendt u zich eenvoudig tot het hierboven genoemde adres.